Hur ska vi köra?

Alla förstår att Sverige skulle stanna utan bilar. Bokstavligt talat, alltså. Bilen gör det möjligt för ett stort antal människor med viktiga funktioner i samhället att ta sig till sina arbetsplatser och utöva sina viktiga funktioner. Det gäller läkare, sjuksköterskor, räddningspersonal och många andra.

Därtill ska läggas att det i stor utsträckning är bilen som håller landsbygden igång. Det skulle inte gå att bo på landet idag om det inte vore för bilarna. Arbetstillfällena finns i tätorterna, och det har inte blivit så enkelt – eller för den delen populärt hos arbetsgivarna – att arbeta hemifrån att detta utgör något alternativ för de allra flesta, även för dem som ändå bara står framför en dator hela dagen. Bilen är alltså mycket viktig för den svenska arbetsmarknaden, och fortsätter att vara det vad som än händer med Volvo och SAAB.

Problemen med bilismen

Samtidigt finns det många problem som är förknippade med bilen, och med bilismen. Ett av de första är att bilar tar en massa plats. Detta är för det mesta inget problem på landet, men i storstäderna blir det allt svårare att hitta någon parkeringsplats, oavsett vad man ska göra. Att över huvud taget ta sig fram är också ett problem, många gå ärför har man infört trängselavgifter i Stockholm, och även i Göteborg. De för med sig andra problem, men de minskar trängseln.nger. Därför har man infört trängselavgifter i Stockholm, och även i Göteborg. De för med sig andra problem, men de minskar trängseln.

Och då har vi inte ens nämnt bilarnas avgaser. Utsläppen av framför allt koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen, och dessutom släpper bilarna ut skadliga tungmetaller. Visst finns det alternativ, men de är inte i närheten av att vara lika effektiva som de konventionella bilmotorerna. Elbilsmärket Tesla har blivit relativt populärt, trots att bilarna är rejält dyra. Men på sistone har flera Teslor brunnit, vilket har fått konsekvenser för företagets aktiekurs. Nu frågar sig många om eldrift över huvud taget är ett alternativ för bilar.