Motorbranschen behöver folk

Allt färre söker till fordons- och transportprogram på gymnasiet samtidigt som rekryteringsbehovet i motorbranschen fortsätter att växa – därför storsatsar man nu på ett nytt kvalitetssystem som ska locka fler ungdomar till att överväga en karriär som bilmekaniker.

Tidigarebilmotor har vi skrivit lite om hur det är att arbeta som bilmekaniker, och förhoppningsvis är det många unga som nappat på yrket som karriärsval. Branschen skriker nämligen efter nya medarbetare och inom en treårsperiod kommer hela 5 500 jobbtillfällen att öppnas upp. Så vill man vara säker på att få ett jobb efter sin gymnasieutbildning är detta en bransch att titta närmare på. Tyvärr finns dock en sak som sätter käppar i hjulet. Bilmekaniker branschen är sedd som ett lågstatusyrke, vilket gör att många väljer andra karriärvägar istället. Men detta är något som branschen nu vill ändra på och storsatsar därför på att introducera ett nytt kvalitetssystem som både ska höja standarden på gymnasieutbildningarna och också höja statusen på yrket. Det rapporterar Dagens Nyheter.

Brist på kompetenta medarbetare

Motorbranschen behöver kompetent personal, det är ett som är säkert, och det är just rätt kompetens som saknas framförallt när det kommer till att anställa tekniker och mekaniker. Vad man bland annat efterfrågar är personer med kompetens inom el, datorer och mjukvarusystem eftersom att branschen de senaste åren blivit allt mer tekniskt utvecklad. Därför håller man nu på att modernisera fordonsutbildningarna i landet så att rätt kompetens inom den digitala biten av yrkesrollen genom att i samverkan mellan Motorbranschens arbetsgivareförbund, MAF, och IF Metall ta fram en samverkansmodell och kvalitetssystem vilka ska syfta till att se till att kompetensbehovet tillfredsställs samtidigt som även standarden på framtidens utbildningar blir högre. Lyckas man med detta kommer branschens status att öka, fler kommer lockas av fordonsprogrammen och de 5 500 jobb som inom tre år kommer behöva tillsättas kommer fyllas av personer med rätta kunskaperna.