Miljövänligare transporter av mat i EU

I en tid då miljö och säkerhet står i fokus, är det mer än relevant att ta upp vikten av att maten mellan EU-länderna bör transporteras klimatsmart och med sjysta villkor. Hållbara transporter är essentiellt då globaliseringen ständigt gör sig påmind.

I dagens läge behövs mattransporterna mer än någonsin och i och med alla åkerier och företag som så snabbt som möjligt måste åka och fara över gränserna, så sker en stor miljöförstöring i och med alla koldioxidutsläpp. Dock håller man på att ta fram miljövänliga alternativ för att varor ska komma fram med bättre transporter till länderna.

Klimatsmarta transportmetoder

Det kraftigt utökandet av transporter på matvaror och andra produkter sker på stor bekostnad av miljön. Samtidigt så ökar efterfrågan på utländska varor och framför allt mat från andra länder, framför allt inom EU. Transporterna har blivit en stor utmaning för ländernas politiker och miljön i övrigt. All denna trafik medför buller, utsläpp, snäva arbetstider för förarna och försurning samtidigt som matvarorna inte alltid mår bra av långa färder. Detta har gjort att fler väljer närodlade grödor och produkter men ibland så finns inget annat val än att låta dem åka tvärs genom Europa. Här följer tre sätt att satsa på mer klimatsmarta lastbilstransporter:

  • Elektrifiering av fordon
  • Biodrivmedel
  • Effektivare transporter

Det mest miljövänliga transportmetoden är att färdas med tåg och så gäller även varutransporter. Det släpper ut mindre koldioxid än både flyg, lastbil och båt. Båt är dock ett bra alternativ eftersom man kan stapla fler varor än i något annat fordon och därför lönar det sig både prismässigt och miljömässigt. I Sverige har det framkommit att hela 74% av företagen som handlar med utlandet, föredrar miljövänliga transporter om de kommer fram i tid.

Drivmedlet

Eftersom det är svårt att förhindra transporterna att leverera mat eller att förändra folks livsvanor, så har det satsats enormt på drivmedel. Bensin och diesel ersätts av etanol och fordonsgas. De är inte helt fria från negativa aspekter men är betydligt mer miljövänliga än miljöbovarna diesel och bensin. Elbilar kommer på frammarsch men än så länge är det lite dåligt med eldrivna lastbilar som fraktar varor. Flera svenska företag bestämmer att deras fordon ska tankas med miljöbränsle, bl.a. HVO 100 som är bränsle baserat på slaktavfall och rapsolja. Detta bränsle gör det också lätt att ställa om fordonen från det traditionella drivmedlet.