Miljövänlig transport

Att skicka bud och olika transporter är allt vanligare att göra, det är också något som ställer högre krav på transportfirmorna som utför den här typen av tjänster – och nu är det allt fler bud- och transportföretag som fokuserar mer på sin miljöpåverkan än aldrig förr.

Företag såsom Lillebil kör transporter och bud över hela landet, och med tanke på den allt ökande användningen av deras tjänster blir kraven allt högre på budfirmorna. Något som till exempel uppmärksammats en hel del nu i media är till exempel hur varuhuset IKEA valt att endast erbjuda utkörningar som genomförs av en budbil som går på el. Det är dessutom en global satsning, skriver Veckans Affärer, och enligt Dagens Nyheter är detta i syfte att lägga press på branschen och öka efterfrågan – är efterfrågan på miljöbilar hög blir kostnaden för miljöbilen låg och fler kommer att välja elbil framför diesel- och bensinbilar. Så resonerar man i alla fall på IKEA, och visst kanske man har rätt i det.

Regeringens klimatförslag om transporter

Det är inte bara IKEA som vill slå ett slag för större och utökad användning av miljöbilar, det vill regeringen också. Något som Göteborgs Posten rapporterar är att man från deras sida bland annat föreslår sänkt hastighet inne i städer och att man ska införa ett helt nytt skatteväxlingssystem för att på så vis gynna miljöbilar. På det stora hela syftar alla förslag till att just minska utsläppen som idag kommer från olika sorters transporter, både budbilar inne i storstäderna och vida längre transporter till och ut från landets gränser. Vad man bland annat föreslår är:

  • Förnybara bränslen
  • Vägslitageskatt för tung trafik
  • Flygskatt

Är allt transportbolagens ansvar?

En fråga som väcks när det talas om regeringens olika förslag är om det endast ligger på transportbolagen att tänka om rent miljömässigt. Så är det inte. Alla, både privatpersoner och företag, måste tänka mer på miljön i vår vardag och göra fler miljövänliga val för att bättra jordens framtidsutsikter – och kanske, kanske börjar detta med högre krav ställda från regeringens sida.