Framtidens bilar

Elbilarna har det kärvt just nu, inte minst med tanke på de många bränder som Tesla har drabbats av. Så vad är då alternativet? För de flesta inser ju att vi inte kan köra våra bilar på olja för all framtid. Oljan är en ändlig resurs, som dessutom förstör vår planet på många sätt.  

Det kanske inte verkar så just nu, men elbilen har en framtid. Det är det många som är övertygade om. Visst är de i dagsläget otroligt dyra i inköp, men elbilar har en helt annan livslängd än bensin- eller dieseldrivna bilar. Den som inte bor långt från sin arbetsplats, men utom räckhåll för allmänna kommunikationer, tjänar redan idag på att använda en elbil för att pendla till arbetet. Det gäller dock att man har det kapital som måste investeras i själva fordonet. Och det gäller att man inte råkar ut för något oförutsett, så att man måste åka till sjukhuset eller bara köra en rejäl omväg vid något tillfälle. För då kanske man gör slut på hela batteriet.

Där el inte funkar

Nej, över längre sträckor, på högre hastigheter och i ett kärvt klimat kommer elbilen inte att vara ett rimligt alternativ inom den närmaste tiden. Det finns dock andra tekniska lösningar som kan vara intressanta. En sådan är bränslecellen. I en bränslecell reagerar vätgas med syre för att skapa en elektrisk spänning som kan driva bilen. Det enda som bilen släpper ut blir i så fall vattenånga. Processen påminner om den i ett batteri, och bilen kan fyllas på med ämnen som finns fritt tillgängliga. Många hårda nötter återstår dock att knäcka, inte minst hur man på bästa sätt ska få fram själva vätgasen. GM och Honda annonserade nyligen ett samarbete, där de tillsammans ska forska i hur man kan skapa bränsleceller som lämpar sig för att driva bilar.

Ett annat företag i bilbranschen som intresserar sig för frågan är Audi, som har tagit fram en egen metod, och ett drivmedel kallat e-gas. Vätgas framställs med hjälp av vindkraft, får reagera med koldioxid från biogasframställning, och detta resulterar i en syntetisk gas som kan användas som drivmedel.