Ett optimerat fleet management

Fleet management innebär att man på olika sätt optimerar ens fordonkapacitet. Det är både underhåll av ens fordon såsom reparationer, försäkringar och annat – men också förarsäkerhet, utrustning som GPS och elektronisk körjournal, fordonsspårning och klimatanpassade rutter och mer. På svenska kallar man det också för fordonsparkshantering, men många tycker det låter bättre med fleet management. Här går vi genom fördelarna med en bra fleet management. 

Transporter har på senare tid hamnat högst på dagordningen hos många företag. En stor efterfrågan av snabba leveranser, en ökad e-handel och en efterfrågan på klimatanpassade rutter gör att många nu effektiviserar sin fleet management på många olika nivåer. Många nya företag dyker upp, bland annat Traxet AB som är ledande i Skandinavien och vars målsättning är att arbeta hållbart och reducera CO2-utsläpp. Inte nog med att det finns ekologiska fördelar finns det ekonomiska fördelar, och fördelar som har med säkerheten att göra.

Hur kan man klimatoptimera sin rutt?

Som vi tidigare skrivit handlar det förstås till stor del om vad man tankar lastbilen med. Vad många inte tänker på att logistiken är minst lika viktig för att minska klimatpåverkan – inget bränsle är bra för naturen. Genom att effektivisera sin logistik och sina planerade rutter kan man planlägga turen på ett optimalt sätt för att minska körtimmarna, undvika att köra fram och tillbaka i onödan och så vidare. På politisk nivå kan man förstås göra skatteväxlingar av olika slag och det kan också påverka ens fleet management på olika sätt.

Mycket av de onödiga klimatutsläppen som görs idag handlar just om dålig fleet management. Bilen åker fram och tillbaka i onödan, tar en onödig omväg och så vidare. Exemplen kan göras många.

Ekonomiska fördelar med digitala körjournaler

Fördelarna med fleet management är naturligtvis inte bara ekologiska. Med digitalisering av en körjournal, till exempel, sparar man en hel del pengar. Om rutten effektiviserar sparar man in pengar på bensin, men man minskar också risken betydligt för skattesmällar av olika slag. Med de olika reglerna som finns vad gäller redovisning av rutterna är den digital körjournal kopplad till GPS 100% säker.

Med fordonsspårning kommer många fler fördelar:

  • Mycket stöldsäkert, lätt att spåra om transporten blir stulen
  • Enkelt att lägga till påminnelser – till exempel om rast efter ett visst antal kilometer
  • Ger betydligt bättre kundservice, då man kan enkelt kan spåra ett bud och kommunicera med det på olika sätt
  • Tekniken är anpassningsbar
  • Du kan styra den varifrån du vill
  • Styrs i realtid, du kan ändra rutten eller sy om den
  • Interaktivt och formbart

En av de allra viktigaste fördelarna förutom de ekologiska och ekonomiska fördelarna är förstås att man får betydligt större konkurrenskraft. Idag efterfrågar folk både effektiva transporter, men de efterfrågar också klimatanpassning i alla led. Därför är det viktigt för företag att se till att de kan redovisa allt i minsta detalj och vara så pass transparenta som möjligt. Detta möjliggörs förstås mycket bra även med bra fleet management.